Dialoqlar dünyanın müxtəlif dillərində aparılır. – onların mobil